Contact Us | SHRI NAVCHETAN ANDHJAN MANDAL
  • info@navchetan.org |
  • +91 2832 242367
  • Folow Us :

Addresses of our centers

H.O:

shri navchetan andhjan mandal divyang vidhya vihar


post box no.12
opp.bhavani hotel
navavas madhapar,kutch IND
Phone: +91 2832 242367
Email: info@navchetan.org.in

shri shashikant - late arjan karsandas vekariya
divyang kanyakunj


post box no.12 B/h mother dairy
chanchal hanuman road
junavas madhapar,kutch,,Gujarat IND
Phone: +91 2832 242367
Email: info@navchetan.org.in

smt.Binduben Karsandas Vekariya
Industrial Training Center
Divyang Rehabilitation Center

post box no.12
B/h Lions hall,Yaksh Road,Junavas,Madhapar,kutch,Gujarat
370020
Phone: +91 2832 242367
Email: info@navchetan.org.in

Late Champshibhai Devshi Nandu Kakarwa Wala
Samanya Vrudhashram & Late Pravinchandra Shivji
Shah Pragnachakshu Vrudhashram - Bhachau Centre

Opp. New Bus Stand, Under Over Bridge,
National Highway 8 A, Bhachau,Kachchh,Gujarat- 370 140
+91-7574049861
e-mail: oldage@navchetan.org

Late Kamlaben Motilal Laxman Dedhia Granthalay,
Physiotherapy Centre & Computer Classes

Late Bhanuben Motilal Shah House, Main Bzaar, Lakadiya,Kutch,Gujarat- 370 145
Ph: +91-7698588051
e-mail: snamlakadiya2018@gmail.com

Key Contact Person

Laljibhai M Prajapati Himanshu J Sompura Vanrajsinh R JadejaZinabhai G DabasiaDeepak Prasad
General SecretarySecretarySecretaryTreasurerChief Coordinator
98252265989898495508982549119198254618239974107174
Created By Shlok Sompura